Hun berømmer arbeidet som er gjort ved Bodin videregående skole og maritime fagskole og Nord universitet for å utvikle kurset.

- Jeg er veldig stolt over at en av våre skoler kan være i front på dette området, legger hun til på fylkeskommunens sider.

Ifølge nye regler må alle sjøfolk ha bestått polarkodekurs før de kan seile i polare/arktiske farvann.

Målsetningen er beskytte skip, mannskap og passasjerer som seiler i utfordrende polare farvann, skriver fylkeskommunen på sine sider.

Det er to grader av Polarkodekursene. Bodin er godkjent for å kunne tilby både basiskurs og avansert kurs, og vil kunne tilby kursene som en del av utdanningen på maritime fag eller som eksterne kurs.

Brosimulatoranlegget ved Bodin vgs og maritime fagskole er blant landets mest avanserte, og vil spille en sentral rolle i gjennomføringen av kursene.

Bodin og Nord universitet har samarbeidet tett i utviklingen av kurset og vil også samarbeide tett om gjennomføringen. Kursene vil foregå med instruktører med operativ kompetanse fra polare farvann og solid erfaring fra isseilas.

Tidligere har Det Arktiske universitet i Tromsø, NTNU i Ålesund og Simsea i Haugesund fått denne godkjenningen.