Jeg kan ikke la innlegget til Dag Egil Rugås passere uten kommentarer.

1. Han prater om et stort løft for området. Hva innebærer dette løftet? Er det tilgjengeligheten for hele Fauskes befolkning som vil skape en ytterlig forverring av trafikken i Finneidgata. Gata er smal, delvis uoversiktlig og utkjøringen til E6 er ofte farlig grunnet vettløs parkering ved Sparbutikken.

2. Rugås hevder at han får positive tilbakemeldinger til byggeprosjektet og at mange i Finneidgata er positive til planene. – Nok en påstand som jeg bestrider basert på den underskriftskampanjen som ble gjort i fjor der 24 personer var imot byggingen. Ingen har gitt tilbakemelding om at de har endret mening.

3. Under markeringen (det var ingen demonstrasjon) var det Rugåsfamilien som skapte spenningsnivået ved ubehøvlet oppførsel, høylytte protester og påstand om at vi for med løgn vedrørende byggehøyde. Som jeg skrev i forrige innlegg er tallene hentet fra prosjektplanen og jeg vil tro at planleggerne vet hva som er rett.

4. Rugås sier han har spilt med åpne kort. Det eneste jeg har sett som har vært åpen er kjeften hans. At han kaller meg for en k-k får så være, men å kalle meg for en sur gammel gubbe er vel neppe han i stand å vurdere. Jeg håper Rugås i ettertid evner å skille mellom person og sak.

4. Rugås sier han har spilt med åpne kort. Det eneste jeg har sett som har vært åpen er kjeften hans. At han kaller meg for en k-k får så være, men å kalle meg for en sur gammel gubbe er vel neppe han i stand å vurdere. Jeg håper Rugås i ettertid holder seg til sak og ikke går på infame personbeskrivelser.