Gå til sidens hovedinnhold

Blix Hagens leksjon om svermeri og livsløgn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Avisa Nordland 5.august vil Rune Blix Hagen tydeligvis lære meg litt om saklig akademisk debatt. I tillegg vil han frelse meg fra min forståelse av Petter Dass, en forståelse preget av «livsløgn» og «håpløs retorikk» og dessuten av «arrogant panegyrikk» og «villfarende svermerisk beundring», samt manglende elementære kunnskaper.

Blix Hagens strøm av nedsettende betegnelser er vel et tegn på at det nå er på tide å avslutte denne debatten. For avisens lesere er det sannsynligvis forvirrende at vi fra hver vår side slår om oss med bøker og navn og titler. Avslutningsvis skal jeg forsøke å forklare hovedpunktene i det vi er uenige om.

Blix Hagen og hans allierte, Kåre Hansen, hevder, med støtte i Hanne Lauvstads avhandling om Nordlands Trompet, at Petter Dass var en grådig og egoistisk prest og en ufolkelig dikter som snaut på skatten og skrev Nordlands Trompet for overklassen. Beundringa for hans diktning er basert på nasjonalromantisk ønsketenkning om Petter Dass som en stor og nyskapende og folkelig dikter. I tillegg har Blix Hagen for egen regning gjort et stort nummer av samtidas skepsis til kloke koner (hekser), en skepsis Petter Dass er en del av.

Dette negative bildet av Petter Dass har Kåre Hansen og Rune Blix Hagen iherdig markedsført de siste 20 år, uten større motstand. Hansens bilde av Petter Dass har nå spredt seg til lokalhistoriske arbeider. Men de siste år har det kommet innvendinger, dels mot Hansens sviktende historiefaglige metode og merkelige teksttolkninger, dels mot Lauvstads analyse av Nordlands Trompet.

Innvendingene kan oppsummeres slik:

Det er mulig å argumentere for at deler av Nordlands Trompet er skrevet for embetsstanden, men det er jo ikke embetsstanden teksten handler om, det er allmuen. Det er ikke prestene, men fiskerne som fisker og fryser og seiler og ror, det er fiskerne som drukner, det er fiskerne (og ikke prestene) som går sultne fra bordet og sultne i seng. I realiteten er det altså fiskerbonden som er hovedpersonen i boka. Å kalle dette for svermeri, er merkelig, for det er jo bare elementær tekstanalyse.

Blix Hagen hevder at Spaans har støttet min analyse av tekstene til Petter Dass. Dette stemmer, men Spaans har helt på egen hånd nærmet seg forfatterskapet til Petter Dass. Som historiker har han orket å begrave seg i Hansens kildestudier, og han har påvist systematisk og konsekvent feiltolkning av kildematerialet.

Utbyttinga av Nord-Norge

Fra hver vår kant har altså Ronny Spaans og jeg påpekt at både Kåre Hansen og Lauvstad og Blix Hagen er blinde for det som er det viktigste trekket ved Nord-Norge på 1600-tallet, og 1700-tallet og 1800-tallet, nemlig de undertrykkende handelslovene som kynisk utbyttet Nord-Norge, fram til at dette kvelertaket på Nord-Norge gradvis tok slutt i løpet av 1800-tallet. Disse handelslovene, med jektefarten som det mest kjente og mest provoserende uttrykk, henger tett sammen med usynliggjøringa av Nord-Norge. Å påpeke denne langvarige utpininga av Nord-Norge, kaller altså Blix Hagen for villfarende romantisk svermeri!

En maktkamp

Nei, dette er ikke svermeri, dette er å forstå Nordlands Trompet som del av en maktkamp, en maktkamp der Petter Dass talte Nord-Norges sak. Den samme Petter Dass burde sikkert ha betalt mer skatt, og han burde sikkert ha snakket penere om alle de kloke konene, men hans angrep på utarminga av landsdelen, i hundrevis av år, oppfatter vi som viktigere enn disse småtteriene som Blix Hagen er opptatt av.

Men nå har jeg visst glemt å rette meg etter Blix Hagens innføring i god og saklig debattskikk, - hvordan var det nå han uttrykte seg? - Jo, håpløs livsløgn, arrogant panegyrikk, villfarende svermeri, manglende elementære kunnskaper, etc., etc.

Det er betryggende å vite at Blix Hagen er lærer i ved Universitetet i Tromsø. Under hans kateter har nok studentene mye å lære, ikke minst om hvordan man opptrer i faglige debatter.

Kommentarer til denne saken