Gå til sidens hovedinnhold

BLIR MØRKVED SENTRUM I BODØ?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

"Fazenda Utvikling" fillerister plan- og miljøutvalget i Bodø. Det er fordi utvalget sendte firmaets forslag til reguleringsplan for Mørkved Handelspark tilbake til rådmannen for grundigere analyser. Firmaet sier at det er utelukket å gi opp planene om handelspark på jordene mellom Hunstadsenteret og Bertnes. Lederen mener at utvalget har tatt en forhastet avgjørelse.

Meningen er at COOP's byggevareavdeling skal legge beslag på en betydelig del av jordbruksområdet som er avsatt til handel, mens dagligvarer skal ha inntil 2 000 kvadratmeter.

Handel med byggevarer og detaljhandel i Bodø har est kraftig ut siden årtusenskiftet. På Stormyra, på Hunstad og langs Olav V's gate er det varierte tilbud som dekker de fleste behov. Og så venter vi på hvilke tilbud som tenkes lagt til "den nye byen" når den nye flyplassen kommer.

Etablering av Mørkved Handelspark vil føre til betydelig trafikkøkning ut fra sentrum - som ikke er i pakt med målene om en grønnere by. I tillegg vil handelsparken føre til uttynning av handelen ellers i Salten. Det vil isåfall være å sende et negativt signal fra Bodø til alle nabokommunene.

Fazenda's daglige leder sier at de har brukt flere millioner kroner på å prosjektere og lage en reguleringsplan som samsvarer med områdeplanen i 2012. Det er overraskende å konstatere at firmaet - som har COOP-systemet som oppdragsgiver - ikke har fått med seg de betydelige politiske holdningsendringene som har skjedd de siste ti-årene.

Senterpartiet som har varaordføreren i Bodø, må forventes å ta betydelig hensyn til jordvernet. Samtidig kan partiet i praksis vise nabokommunene at det står på deres side dersom partiet snur i denne saken.

Det forbauser også at COOP ønsker å investere stort i handel i en tid der befolkningsøkningen har stagnert og at selskapet står overfor krav om mange milliarder i gebyrer til Konkurransetilsynet for ulovlig prissamarbeid. Reell konkurranse på pris burde derfor nå være selskapets førsteprioritet.

Kommentarer til denne saken