Til VG sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen at E6 er et prosjekt som er helt gryteklart og kan igangsettes umiddelbart.

Denne prioriteringen kommer bare dager etter at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sa til NRK at regjeringen vil be Vegvesenet gå gjennom alle sine planer og prioriteringer på nytt.

En mulig konsekvens av det er at enkelte prosjekter kan bli utsatt. Eksakt hvilke veier det kan dreie seg om vil Nygård ikke si, men inntil en ny gjennomgang er gjort settes alle prosjektene på vent.

Dette har naturlig nok skapt bekymring i Sørfold, Salten og Nordland.

Den bekymringen forsvinner nok ikke helt fordi denne prioriteringslisten nå er lagt fram, men den er likevel godt nytt for E6: Statens eget fagorgan har nå pekt på dette som landets tredje viktigste veiprosjekt, og et prosjekt som kan startes umiddelbart.

Skulle det bli endret etter en ny gjennomgang kan det bare bety en ting: Sterke lobbykrefter andre steder i landet har klart å presse "sine" prosjekter fram i køen, på bekostning av E6.

Det vil i så fall ha skjedd uten noe faglig grunnlag, kun etter politisk press.

Det som har skjedd i Ukraina de siste månedene har nemlig bare styrket det faglige grunnlaget for å prioritere en utbedring av E6 gjennom Sørfold.

E6 går over tre tusen kilometer mellom Kirkenes og Trelleborg i Sverige. Den er den eneste gjennomgående veien mellom sør og nord i Norge og den binder Nord-Norge sammen helt fram til grensa mot Russland.

Trafikken langs veien forsinkes allerede sterkt av en ferjeforbindelse i Tysfjord med til dels lange ventetider. Det finnes pr. nå ingen realistiske planer for å fjerne denne flaskehalsen.

De planene finnes altså nå for E6s andre, virkelige flaskehals; strekningen Megården-Mørsvikbotn.

Her finnes det 16 små og trafikkfarlige tunneler uten EU-godkjenning, mange svinger, lange bakker og en 11 timers omkjøring via Sverige dersom bare én av tunnelene skulle bli stengt.

En ting er at dette kan sette liv i fare, en annen at tunnelene sterkt hemmer frakt av varer og utstyr med trailer.

Dette er en frakt som ikke er blitt mindre viktig etter at krigen i Ukraina har gjort både militære og sivile forsyninger fra sør mot nord enda mer påtrengende

Det er derfor svært lett å forstå at ordfører i Sørfold kommune, Gisle Hansen (Sp) reagerer når Nygård overfor NRK argumenterer med at man i dagens situasjon må prioritere forsvar, sivil beredskap og flyktninger foran enkelte veiprosjekter.

Hansen har nemlig helt rett i at en ny E6 gjennom Sørfold faktisk er en viktig del av Norges sivile beredskap. Dette er ikke en lokal sak, påpeker han helt korrekt overfor AN, det er en nasjonal sak og en regional sak for hele Nord-Norge.

På denne bakgrunn vil det være helt uforståelig, og totalt uten faglig grunnlag om en ny gjennomgang fører til at E6 gjennom Sørfold nedprioriteres fra dagens tredjeplass.

Ikke minst etter krigsutbruddet i Ukraina.

Det er også å håpe at Statens vegvesens nye gjennomgang skjer så raskt som mulig. Verken trafikantene eller vår nasjonale beredskap har tid til å vente mye lenger på ny E6.

Og en endelig beslutning om dette prosjektet bør være lettere enn for mange andre.

Gryteklart og livsviktig som det er.