På Nord universitet ble studentlaget til Framtiden i våre hender for første gang etablert i 2019. Vi i studentlaget vil gjerne at Nord universitet og Bodø skal få ha et miljøstudentlag videre. For å kunne realisere dette, trenger vi inn et par stødige personer som kan stille i styret vårt.

Hva er et studentlag?

Et studentlag er en samling av engasjerte som sitter i et styre. Styret er organisert med en leder, nestleder, kasserer eller økonomiansvarlig og styremedlemmer/varamedlemmer. Det kan være andre roller i et styre som for eksempel ansvarlig for bilder eller for sikkerheten rundt aktivitetene.

I studentlaget har vi fastsatte møter, som årsmøtet der hele styret og nye kandidater stiller. Ofte holdes årsmøtet med servering og med innspill fra foredragsholder eller med annen underholdning.

Styret i studentlaget har felles e-post og sosiale medier som de ut over året må sjekke og oppdatere. Leder har hovedansvaret, men styret må hjelpe til. Det er opp til styret hvor mange aktiviteter som holdes i løpet av året. Vedtektene til studentlaget sier litt om hvilke prioriteringer styret skal ha. Styret kan fatte nye vedtekter og utformer ut over året sine rutiner for sikkerhet, HMS og for lagsarbeidet.

Det er kjempespennende og sosialt med studentlagsarbeide.

For aktive studentlag er det mange privilegier som kurs og studentlagsturer. Vi i studentlaget får midler eller såkalt tilskudd (penger) som vi kan bruke på aktiviteter. Det kan være alt fra å engasjere seg i plastinnsamlinger for å kombinere studier og hobbyer til å være ute i naturen eller ved kysten sammen. Med støtte kan turene dekkes og studentlaget med frivillige får gleden av å arrangere og delta. Andre aktiviteter kan være foredrag om levevilkår i andre land, for eksempel arbeidsvilkår i tekstilindustrien, eller kurs til styret i ulike interessefelt som organisasjon, ledelse, økonomi osv.

Vi trenger studenter i alle studieretninger, for miljø og klima tiltak er viktig uansett yrke.

Sykepleierstudenter som kan påta seg litt ekstra sikkerhets ansvar, forebygging og bidra til bedre tilrettelegging for ulike studentgrupper i laget?

Sosionomer som kan bidra med kule prosjekter rettet mot alle sosiale samfunnsgrupper.

Økonomi- og handelsstudenter som kan hjelpe laget med økonomien.

Politistudenter, idrett, utland og internasjonale studier: alle ønskes velkommen med på laget.