Gå til sidens hovedinnhold

– Blir det stopp i arbeidene med boligfeltet, vil det få konsekvenser

Politikerne vil ikke uten videre gi kommunal støtte til etablering av privat boligfelt.

For abonnenter

I siste formannskapsmøte i Hamarøy foreslo Filip Mikkelsen, Høyre, å bruke 1,5 millioner av midlene på Kraftfondet som kommunalt bidrag til utvikling av infrastruktur i et privat boligfelt i Hamnhågen på Drag.

Drag boliger AS ved Kjell Helge Ellingsen hadde søkt om 1,557 millioner i bidrag fra kommunen.

Filip Mikkelsen argumenterte sterkt for å imøtekomme søknaden.

– Kommunen bør være med på å tilrettelegge for et boligfelt som vil ha avgjørende betydning for en industribedrift (The Quartz Corp) på Drag. Blir det stopp i arbeidene med boligfeltet, vil det få konsekvenser, advarte Mikkelsen.

Han betegnet boligmangelen på Drag som prekær.

Frykter presedens

Av hensyn til likebehandling av kommunens innbyggere hadde kommunedirektøren innstilt på å hente inn innspill til prosjekter der det er behov for kommunal infrastruktur som blant annet vei, vann, avløp og gatelys.

Det var fire av fem representanter i formannskapet enig i.

Ordfører Britt Kristoffersen, Sp, mener dette er en riktig framgangsmåte.

– Dersom kommunestyret isolert behandler søknad fra ett enkelt boligfelt og bevilger støtte eller legger til rette for infrastruktur, skaper det presedens og store forventninger andre steder. Jeg har fått henvendelser fra andre som også sitter og venter på å få realisert både vei og andre tiltak til sine boligprosjekter, sa ordføreren.

Hun minnet også om at kommunestyret så sent som 29. april i år bevilget en halv million kroner til infrastruktur i det kommunale boligfeltet i Hamnbakkan på Drag.

Gjør som kommunen

Saksbehandler Eivin Winsvold opplyste at tanken er at salget av disse kommunale tomtene skal finansiere investeringene som er gjort i infrastruktur slik at prosjektet for kommunens del går i null.

– Det er ikke tilfelle når man går inn og støtter private boligfelt, sa han.

– På den måten legger kommunen til rette for boligtomter i det kommunale boligfeltet sitt. Dersom Hamarøy kommune skal bruke kommunale midler for å legge til rette for infrastruktur i et privat felt er det selvfølgelig den private eieren som tjener penger på tomtesalget, kommenterte ordfører Britt Kristoffersen og fikk støtte av varaordfører Ann Irene Sæter, Ap.

– Private aktører kan gjøre som kommunen og bruke inntekter fra salg av tomter til å finansiere infrastrukturen. Vi har et kommunalt boligfelt på Storjord med mange ledige tomter. Det er ikke noe problem å få bygge der, sa hun.

Kommentarer til denne saken