I forrige stortingsperiode ble det fremmet et grunnlovsendringsforslag som gjør at det er berettiget å stille dette spørsmålet. Dette grunnlovsforslaget blir behandlet i Stortinget i nåværende stortingsperiode. Forslaget går ut på at formuleringen «det samiske folk, som urfolk» skrives inn i §108 i Grunnloven. I over 200 år har Norge, ifølge §1 i Grunnloven vår, vært «et (…)udelelig (…) rike». Med udelelig siktes det i Grunnloven til både land og folk. I Grunnloven er statsborgerne i Norge omtalt som «folket». Dette uavhengig av etnisitet, avstamming, kjønn, inntekt, rikdom, yrke, stilling, sosial status osv. Det har altså i over 200 år vært nedfelt i vår konstitusjon at befolkningen i Norge er ett folk.

Blir det nevnte grunnlovsforslaget vedtatt, vil det bli grunnlovsfestet at Norge består av to folk – samene og de andre. Om så skjer, vil det bety en viktig endring av innholdet i Grunnloven vår. Jeg har til å ikke sett eller hørt at en eneste at de ledende kommentatorene, politikerne, statsviterne eller grunnlovskyndige, har vist det nevnte endringsforslaget oppmerksomhet eller problematisert hva konsekvensene kan bli om forslaget blir vedtatt. Hva slags stat Norge skal være i fremtiden er det tydeligvis ingen interesse for. Mye tyder derfor på at det kommer til å bli grunnlovsfestet at Norge er en plurinasjonal stat, - og at dette kommer til å skje med et gjesp.