Gå til sidens hovedinnhold

Bli seriøs igjen! Vi trenger dere!

Artikkelen er over 1 år gammel

Hvordan i alle dager kom vi hit?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når viktige saker i nord skal diskuteres, ser vi til stadighet at kommentatorer i henholdsvis Nordlys og Avisa Nordland sveiver i gang en høyst usjarmerende og direkte barnslig «bykamp».

Her deljer man løs på hverandre med beskyldninger og karakteristikker, uten evne eller vilje til å lytte til den andres argumenter. Går det virkelig ikke an å diskutere Nord-Norgebanen med et minstemål av seriøsitet? Er det så vanskelig å akseptere at ulike synspunkter om veivalg og prioriteringer må kunne fremsettes i det offentlige rom uten at journalister bosatt i henholdsvis Tromsø og Bodø går fra konseptene?

I Nordlys kan man lese at Tone Angell Jensen utpeker ordførerne Rune Edvardsen i Narvik og Geir Waage i Rana som Nord-Norgebanens «indre fiender» fordi de to mener at «deres» jernbanebehov må komme før en forlengelse av banen nordover.

Mens kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland på sin side beskylder Tromsø for å være «egoistisk» fordi man ønsker en jernbaneløsning fram til byen.

Landsdelshovedstaden burde heller støtte Finnmark og planene for en bane mellom Rovaniemi og Kirkenes, mener Sneve. Og sånn går no dagan…

Det finnes gode argumenter for alle de aktuelle jernbaneprosjektene; videreføring av jernbanen nordover til Tromsø og Harstad, elektrifisering av Nordlandsbanen, dobbeltspor på Ofotbanen og en jernbaneløsning Rovaniemi - Kirkenes, med tanke på en mulig ny sjørute gjennom Nordøstpassasjen. Da må det gå an å ha gode og opplyste debatter om hvilke strategiske veivalg som best kan tjene jernbanesaken i nord, uten at man overfaller hverandre med ukvemsord.

Vi kan med en gang slå fast at bygging av dobbeltspor på Ofotbanen og en linje mellom Rovaniemi og Kirkenes må skje gjennom et samarbeid med henholdsvis Sverige og Finland og av den grunn sannsynligvis ha egne prosesser. Det jernbaneprosjektet som nå har momentum på den nasjonale politiske arena, er Nord-Norgebanen - definert som videreføring av banen fra Fauske/Narvik og nordover til Tromsø, med et sidespor til Harstad.

At et såkalt Dokument 8-forslag om saken nylig ble nedstemt i Stortinget, endrer ikke det faktum at mange partier nå i større eller mindre grad er positive til å satse på jernbane i nord. Arbeiderpartiet fremmet allerede i fjor høst et forslag i Stortinget som konkret knytter arbeidet med Nord-Norgebanen til den kommende rulleringen av Nasjonal Transportplan i 2021. Det forslaget ble dessverre stemt ned, men det viser til fulle at saken i høyeste grad fremdeles er på den rikspolitiske dagsorden - selv om Tone Angell Jensen i Nordlys påstår det motsatte.

Med utgangspunkt i egne erfaringer fra 12 år på Stortinget våger jeg å påstå at dersom landsdelen nå samler seg om Nord-Norgebanen, vil dette prosjektet kunne virke som en katalysator og pådriver for ytterligere jernbanesatsinger her i nord, og være positivt for samarbeidet med våre naboland om viktige jernbaneløsninger.

Argumentene for Nord-Norgebanen handler selvsagt ikke bare om Tromsø, som kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland vil ha det til. Banen vil bety et helt nytt, miljøvennlig transportsystem inn i en av de mest folkerike regionene i landsdelen og, ikke minst, gi rask og sikker transport av en stadig større produksjon av fisk og sjømat ut på et internasjonalt marked. Mediebildet de siste par tiårene har vært preget av at vi alle etter hvert kan ytre oss i diverse sosiale medier, noe som i utgangspunktet selvsagt er et gode.

Presidenter, paver og folk flest twitrer i vei og mener mye på allehånde plattformer - ikke alltid med like gjennomtenkte og rasjonelle argumenter. Godt å vite at vi har redaktørstyrte medier, har jeg tenkt i mine dystreste stunder. Det er en tanke som ikke står seg så godt lenger. For det begynner å bli ganske åpenbart at også presumptivt seriøse medier i stadig større grad farges av språk og form på Twitter og Facebook - noe som igjen betyr at dypere analyser, evne til tvisyn og saklig argumentasjon forvitrer.

Min bønn til sjefredaktørene i henholdsvis Nordlys og Avisa Nordland er derfor denne: gjenreis respekten for redaktørstyrte, seriøse ytringer. Avlys kontraproduktiv skittkasting og demonisering av hverandres synspunkter.

Snakk hardt til markskrikerske journalister som tydeligvis finner det mest bekvemt å sitte i hvert sitt ekkokammer og hyle mot femte veggen. Bli seriøs igjen! Vi trenger dere!

Innlegget ble først publisert i Nordnorsk debatt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.