De har lagt ut et fortellerkart hvor de presenterer tekst, bilder, videoer og interaktive kart.

– Vi har brukt noe som heter StoryMaps, forteller rådgiver Sveinung Bertnes Råheim ved teknisk avdeling i ei pressemelding.

Sammen med rådgiver Ingvild Gabrielsen har han jobbet for å sette sammen presentasjonen av naturen i Bodø.

Havørn

– Vi ønsker å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig og håper dette fortellerkartet kan være til inspirasjon og vekke nysgjerrigheten hos folk, og ikke minst vise fram noe av det flotte naturmangfoldet som vi har rundt oss her i Bodø, sier Ingvild Gabrielsen.

Tiltaket er en del av handlingsplanen for naturmangfold i Bodø kommune, og ifølge meldingen skal det være rikt av det i kommunen.

Det er egne segmenter om for eksempel Saltstraumen og Havørna, og om mer ukjente og sjeldne arter som trives i Bodø som for eksempel flueblom og elvemusling.

– Flueblom er en orkidé som er lokalt vanlig i Bodø, men som er sjelden nasjonalt, sier Råheim.

De ser for seg at målgruppen for dette er allmennheten, både innbyggere og besøkende.

Kilder

– Det er mye fakta, men teksten er likevel ikke preget av faguttrykk. Informasjonen skal være på et nivå som er lett tilgjengelig for folk, samtidig som det gir mulighet til et dypdykk, sier Sveinung Bertnes Råheim og fortsetter:

– Vi har fått tilgang til dels unike bilder og vi vil rette en stor takk til fotografene som har stilt bildene til rådighet.

De understreker at pålitelige kilder er brukt.

– Vi håper at dette kan være til inspirasjon for bruk i for eksempel i skolene her lokalt. Ser vi at dette blir en suksess, så kan det godt hende at det blir laget flere, lignede presentasjoner, sier Ingvild Gabrielsen.