Onsdag møtte hun kontrollkommisjonen ved Nordlandssykehuset sammen med sin advokat, og argumenterte for at tvangsvedtaket fra tidlig i mars skulle bli opphevet. Sammen med de fagfolk fra Sikkerhetsenheten. Fredag var kommisjonens vurdering klar:

Tvangsinnleggelsen oppheves.

- Uten fordommer

- Kontrollkommisjonen møtte Mia åpent og uten fordommer, og lyttet til det hun hadde å fortelle. Vedtaket som nå foreligger er tydelig. Det gir henne en følelse av at systemet kan fungere. Jeg tenker at det gir tilbake tro på at det nytter å si fra og stole på mennesker, sier advokat Gunhild Vehusheia.

Nå må man jobbe sammen for å få på plass et riktig behandlingsopplegg, poengterer hun.

- Behovet har både Mia selv, vergen hennes og jeg som advokat og tidligere bistandsadvokat vært klar på helt siden før alle de straffbare handlingene skjedde. Nå er vi tilbake dit hvor vi er avhengig av god og riktig hjelp. Det er en sårbar situasjon. Da er det viktig at psykiatrien spiller på lag med oss for å skaffe henne den hjelpen hun åpenbart har trengt i flere år.

Påtalemyndigheten

Til et annet tilbud er på plass, vil Mia fortsatt være tilknyttet Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset, men da gjennom frivillig innleggelse.

Tirsdag ble Mia-saken diskutert på Stortinget. Hør og se hele debatten her.


- Hun er bevisst på at hun trenger hjelp. Det har også vært en del av vår argumentasjon overfor kontrollkommisjonen. Så blir det spennende å se hva man klarer å få til i løpet av de neste ukene, sier Vehusheia.

Fredag ettermiddag hadde ikke påtalemyndigheten tatt initiativ til ny varetektsfengsling av Mia på bakgrunn av kontrollkomiteens oppheving av tvangsvedtaket. Politiet var gjort kjent med at kontrollkommisjon skulle vurdere Mias sak.


Kontrollkommisjonen

* Tilsynsgruppe av fire personer som har som hovedoppgave å ivareta rettsikkerheten til personer som behandles innenfor psykisk helsevern.

* Består av en jurist (leder), en lege og to andre medlemmer. En av disse to skal selv ha vært pasient eller pårørende, eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv.

* Kontrollkommisjonen er klageinstans for vedtak om tvunget psykisk helsevern (tvangsinnleggelse) og andre vedtak om bruk av tvang, for eksempel tvangsmedisinering eller bruk av tvangsmidler.

* Den fører også på eget initiativ kontroll med alle vedtak om etablering av tvunget psykisk helsevern.

Kilde: Store medisinske leksikon

Dette er Mia-saken

* Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017, siktet for angrep med kniv på to sykepleiere.

* Foruten mer enn 200 dager i fengsel, har hun tilbrakt 182 dager i privat helseinstitusjon, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter.

* En siktelse på to forhold er på denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale.

* Fengslene har registrert 41 forsøk på selvskading og selvmord. Sikkerhetscelle og belteseng er gjentatte ganger blitt brukt.

AN publiserte historien om "Mia" 23. februar.