Torsdag denne uka gjennomfører Sivilforsvaret øvelse på Kirkhaugen i Bodø.

Dette som et ledd i kurset «Samvirke på skadested».

– Det vil derfor være mye synlig utrykningskjøretøy i området denne dagen, i tillegg til innsatspersonell fra nødetatene, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner, opplyser Sivilforsvaret i en pressemelding.

Kurset «Samvirke på skadested» er ifølge pressemeldingen et viktig redskap for beredskapsetatene, aktuelle offentlige etater og frivillige organisasjoner knyttet til redningstjenesten som skal samvirke på et skadested.

– Kurset tilbys til de primære beredskapsetatene politi, brannvesen og helsevesen, og til de øvrige offentlige og frivillige organisasjoner som tilbyr sine ressurser til redningstjenesten i Norge, påpekes det videre.

Det er Nordland sivilforsvarsdistrikt, lokalt øvingsutvalg og Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter som gjennomfører kurset på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.