Det er bra at statsadvokaten har tatt tak i saken, ellers kunne dette blitt en tillitssvikt til politiet. Hvordan skal foreldre kunne forklare til sine barn hvorfor politiker på høyt nivå slipper unna med å bryte smittevernsforskriftene, mens vanlig folk blir bøtelagt etc.

Ifølge professor Solheim, så er det ingen ikke tvil om at smitteforskriftene er brutt.

Likhetsprinsippet vedrørende ovennevnte sak har politiet brutt, med en meget dårlig begrunnelse. Det er å håpe at statsadvokaten følger opp saken slik at de skyldige blir stilt til ansvar for sine handlinger.

Det er viktig for det norske samfunnet at likhetsprinsippet blir overholdt, hvis ikke så vil tilliten til politikere, politiet og smittevernforskriftene blir svekket.

Har registrert at det er kun 4 politikere som har stått fram med navn, av ukjent årsak. Er det fordi at de øvrige er politikere som sitter på Stortinget, eller har stillinger på toppnivå innenfor Ap sin administrasjon?

Nok en gang honnør til vår ordfører, som tør å si at hun var forbannet og tar avstand fra den planlagte festen.