Frikjennelse av Bjørnar Skjæran for brudd på korona-reglene viser at det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker i det norske rettsvesenet. Det blir vanskelig å forstå at Jørgen hattemaker kan straffes for tilsvarende lovbrudd når nasjonale partipamper går fri.

Det var med vantro jeg leste oppslaget om at nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran er blitt frikjent for brudd på korona-reglene etter et nachspiel på et hotellrom i Bodø. Festen var åpenbart i strid med de gjeldende korona-reglene. Min første tanke er at dette er helt håpløst i strid med den generelle norske rettsoppfatning og et åpenbart brudd på den viktige tilliten mellom folk og politikere.

Likhet mellom rik og fattig?

I Norge liker vi å snakke om at det skal være likhet mellom kong Salomo (de rike og mektige) og Jørgen hattemaker (røkla / de fattige). I løpet av koronapandemien har norske politikere og helse-byråkrater støttet seg tungt på dette likhetsprinsippet. De sier ofte at vi må stole på systemet, og smykker seg med en stor tillit mellom topp og bunn i systemet.

Frikjennelsen av Bjørnar Skjæran for brudd på korona-reglene er et brudd på dette likhetsprinsippet og dermed også et brudd på den tilliten som regjeringen sier den trenger i pandemi-perioden.

Jeg ser at juss-professor Stig Harald Solheim ved UIT har gjennomgått mange poeng knyttet til det juridiske skjønn som er brukt i tilfellet Bjørnar Skjæran. Det synes liten tvil om at Bjørnar Skjæran har forbrutt seg mot korona-restriksjonene. Skjæran har da også unnskyldt seg i nasjonale medier på en måte som fjerner enhver tvil om at han visste hva han drev med og at han forsto at han har brutt loven.

Ny rettstilstand

Etter mine begreper skaper frifinnelsen dermed en ny rettstilstand i Norge som deler befolkningen inn i to nivåer. Pamper og rikfolk kan gjøre som de vil. Fattige fotfolk er fritt vilt og kan bøtelegges.

Landets nasjonale juridiske myndigheter bør bekymre seg for hvordan de skal kunne håndheve denne regelen når ledende politikere kan bryte reglene offentlig uten at det får noen konsekvenser. Sett fra et lekmanns perspektiv vil frifinnelsen av Skjæran og hans pampe-kolleger skape en presedens som gjør at det må være fritt fram for russefester, påskebesøk og annen moro alle steder i landet. Hvis politiet mener at reglene er for uklare til at Bjørnar Skjæran klarer å forstå dem, så må vi kunne anta at dette gjelder for resten av befolkningen.

Tungnem?

Det er selvfølgelig mulig at politiet ved sitt skjønn bare påpeker at Bjørnar Skjæran og hans pampe-kolleger har spesielt tungt for å forstå nasjonale regler som er tydelige for de fleste andre. I så fall må vi andre kunne tenke at Ap har en nestleder som er litt tett i pappen. I en sånn situasjon er problemet vesentlig større for Arbeiderpartiet.

Problemet bør være stort nok for Arbeiderpartiet uten at vi skal tenke at de har en nestleder som er tett i pappen. Arbeiderpartiet later vanligvis som om de er et parti for og med vanlige folk. Folkeligheten skal liksom strekke seg helt opp i partiledelsen.

Bør insistere på å bli straffet som andre borgere blir

Her skaper Ap-ledelsen imidlertid en betydelig avstand mellom seg og røkla på gulvet.

Hvis vi skal opprettholde i alle fall et skinn av likhet mellom kong Salomo og Jørgen hattemaker i vårt system bør derfor minst ett av to skje:

  1. Nasjonale justis-myndigheter bør overprøve det juridiske skjønnet som er benyttet i Bodø, for å sikre at det vil være mulig å håndheve reglene som regjeringen forsøker å pålegge befolkningen.
  2. Bjørnar Skjæran og hans pampe-kolleger bør insistere på at de skal motta sin straff og betale sine bøter slik som hans «klassekamerater» må.

Bare slik kan vi opprettholde en rettstilstand der det faktisk er små avstander i Norge. Bare slik kan vi sikre at tillit mellom de som styrer og de som blir styrt kan opprettholdes.