I dag legger Barne-, ungdoms- og familedirektoratet (bufdir) fram oppvekstrapporten for 2017.

I rapporten kan man lese at ett av ti norske barn nå vokser opp i fattigdom.

Det skriver NRK.

Oppvekstrapporten viser hvor mange fattige barn det er i hver kommune. Øverst på lista står Fosnes kommune i Nord-Trøndelag. Der lever tre av ti barn i fattigdom.

På de to neste plassene på lista er nordlandskommunene Træna og Bindal, med henholdsvis 20,2 og 19,8 prosent barnefattigdom.

Også flere kommuner lenger nord, blant annet Kautokeino i Finnmark og Kvænangen og Berg i Troms er inne på lista over de ti kommunene med størst andel fattige barn.

I rapporten står det ifølge NRK at barnefattigdom måles ved å se på hvor mange barn som vokser opp i en husholdning med en inntekt under 60 prosent av medianinntekten. ANdelen barn som vokser opp i en husholdning med vedvarende lavinntekt, har mer enn doblet seg de siste 15 årene.