Gå til sidens hovedinnhold

Se hvor mange som er arbeidsledige i din kommune

Artikkelen er over 5 år gammel

I januar 2016 er det 3 661 helt ledige i Nordland, dette er 68 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode, melder Nav i ei pressmelding.

Til høyre kan du klikke deg inn på din kommune.

- I januar har ledigheten i Nordland gått litt ned i forhold til i fjor på samme tid. Ledighetstallene viser en svak ledighetsnedgang blant kvinner (-144) samtidig som det er noen flere ledige menn (76). Eksportrettet industri samt bygg og anlegg har høy aktivitet i Nordland og vi ser at det i den siste måneden er rekruttert til kvinnedominerte yrker innenfor undervisning, pleie og omsorg samt reiseliv og transport. I tillegg er vinterfisket begynt å komme i gang, sier fungerende fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Ledigheten i Nordland er med dette lavere enn i januar 2015 med 68 flere helt ledige. 113 flere personer deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige økt med 10 707 personer fra januar i fjor.

Totalt for landet er det nå registrert 93 284 helt ledige, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi fortsatt flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (617), bygg- og anleggsarbeid (502) og reiseliv og transport (401).

Størst ledighetsnedgang fra januar i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn Jordbruk, skogbruk og fiske der det nå er 42 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 17 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I januar er det totalt 2 371 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 3,7. Det er en økning på 76 personer sammenlignet med samme måned i fjor. I januar er det totalt 1 290 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 2,2. Dette er 144 færre personer enn i fjor.

Lavest ledighet i Lurøy, Bindal og Hemnes

Ved utgangen av januar er det 1,5 prosent ledighet i Lurøy og 1,7 prosent ledighet i Bindal og Hemnes. Høyest ledighet finner vi i Tysfjord med 5,4 prosent, i Øksnes med 4,8 prosent, Flakstad med 4,7 prosent og på Værøy med 4,6 prosent.

Blant de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,5 prosent, Narvik 3,0 og Rana 2,6 prosent.

Alder og ledighet

Den aldersgruppen som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 år. Her er ledigheten på 5,7 prosent. Deretter følger aldersgruppen 25-29 år med 5,2 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 2,1 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 952 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er 16 færre stillinger enn i fjor på samme tid. Det er innenfor bygg og anlegg (+21) samt butikk- og salgsarbeid (+18) vi finner den største økningen i utlyste stillinger i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i januar på 836 personer. Det er en økning på 31 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 825 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 99 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 642 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 113 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av januar er det totalt 358 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 23 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Januar 2016
Nordland
 AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring   fra i fjor    AntallEndring   fra i fjor Prosent
I alt36613,0-68-2
1804 Bodø6752,5-11-2
1805 Narvik2883,0-9-3
1811 Bindal121,7-10-45
1812 Sømna323,3833
1813 Brønnøy1594,04438
1815 Vega152,6-3-17
1816 Vevelstad62,5-2-25
1818 Herøy i Nordland313,7-29-48
1820 Alstahaug1122,9-30-21
1822 Leirfjord393,7-1-3
1824 Vefsn2053,0-18-8
1825 Grane131,9-4-24
1826 Hattfjelldal213,0211
1827 Dønna152,217
1828 Nesna222,5316
1832 Hemnes371,7-24-39
1833 Rana3442,66122
1834 Lurøy141,5-12-46
1835 Træna72,8-4-36
1836 Rødøy111,8583
1837 Meløy1083,2-12-10
1838 Gildeskål394,024160
1839 Beiarn91,7-1-10
1840 Saltdal974,12026
1841 Fauske1663,42417
1845 Sørfold363,8724
1848 Steigen383,0619
1849 Hamarøy293,21053
1850 Tysfjord505,41647
1851 Lødingen191,8-12-39
1852 Tjeldsund132,4-4-24
1853 Evenes233,8528
1854 Ballangen272,3-17-39
1856 Røst92,8229
1857 Værøy194,6-6-24
1859 Flakstad324,7939
1860 Vestvågøy2164,0-19-8
1865 Vågan1062,3-3-3
1866 Hadsel1002,5-29-22
1867 Bø i Vesterålen484,0-17-26
1868 Øksnes1034,8-40-28
1870 Sortland1893,6106
1871 Andøy1054,5-5-5
1874 Moskenes223,9-3-12

Kommentarer til denne saken