Gå til sidens hovedinnhold

Bilfrie byrom – for mye av det gode

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Av og til kan det bli for meget av det gode. I dette tilfellet er det mengden bilfrie byrom. Bodø har en todelt byplanstrategi; tilretteleggelse for fortsatt byspredning basert på bilbruk, og et bysentrum der fotgjengere og syklister skal råde grunnen. Konsekvensen er at butikker i sentrum mister kunder til butikker utenfor sentrum – og flytter selv etter. Fortsetter denne politikerstyrte utviklingen vil sentrum dø ut- det blir gråpapir i vinduer ut mot folketomme byrom. Glasshuset med tilhørende parkeringskjellere var et grep for å bremse denne utviklingen. Det har fungert; et klimatisert byrom med god tilgjengelighet – også for bilbrukere – er tiltrekkende.

Politikerne må vurdere hvor mange bilfrie byrom det er behov for, og hva de skal benyttes til. Byrommenes bruksfrekvens er også av betydning; vi har en svært kort sesong for uteliv. Fotgjengerdelen av Moloveien mot havna ble utbedret til en fullverdig og vakker del av kaipromenaden. Det er derfor bare en begrunnelse for å benytte hele Moloveiens bredde til promenade; skaffe plass til flere uteserveringer. Er det riktig å bruke noen millioner på dette prosjektet? Kanskje man i disse økonomiske trengselstider i stedet kunne finne noen kroner til vedlikehold av kommunens veier og gater?

Kommentarer til denne saken