Kjøpt opp av Bodø-firma

1. januar 2019 ble Meløy Auto og Fauske Auto fusjonert inn i Nordvik AS. De skifter nå navn.