Kaare Espolin Johnson 100-års jubileum

12. mars 2007, kl. 23:00