Julematiné 2010

12. desember 2010, kl. 23:00

Alle foto: Anita Jordanger