Alpinåpning i Daja

07. februar 2010, kl. 23:00

Alle foto: Dag Pettersen