Fase 1 i Bypakke Bodø er snart fullført. Bilistene har nå i nesten et halvt år kunnet glede seg over en superfin tunnel. Men det har tatt lang tid å få ferdigstilt alle gang/sykkelvei-prosjektene. Fortsatt gjenstår det å gjøre ferdig g/s-veien ved Hunstadkrysset. I påvente av det har syklister og gående i mer enn ett år måttet ta seg gjennom et kronglete boligområde. Slik er det også ved Bertnes, men det er vel et rent kommunalt prosjekt. Det tok også lang tid å fullføre g/s-veien over Stormyra.

Nå står høsten og vinteren for døren med snø og kalde vinder. De myke trafikantenes ønsker har altså nok en gang kommet i annen rekke – de skulle gjerne hatt sine anlegg ferdigstilt i våres. Men bilistenes behov har åpenbart på ny hatt forrang. Dersom det blir vedtatt å starte opp den planlagte fase 2 av bypakken, er det viktig at erfaringene fra første fase blir nøye gjennomgått.

Heretter må de myke trafikantenes ønsker komme foran bilenes behov – i pakt med at «mykere politiske vinder» nå har fått overtaket. Fase 1 har tatt lang tid og har kostet mye. Bilistene får jo kjenne det på pungen i lang tid framover. Samtidig virker det å være åpenbare forbedringspotensial hos ansvarlig myndighet – både når det gjelder planlegging, organisering og gjennomføring.