Gå til sidens hovedinnhold

Bilambulansene trenger økte ressurser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Antallet ambulanser går ned samtidig som antall oppdrag går opp. Tjenester sentraliseres, og ambulansen er stadig sjeldnere først på ulykkesstedet. For Fagforbundet er dette en negativ utvikling. De neste årene må bilambulansen prioriteres skal vi være sikre på at alle skal være trygge der de bor.

Tall som Fagforbundet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå viser at det er bilambulansetjenesten som utgjør ryggraden i ambulansetjenesten. Bilambulansene gjennomførte ca. 97 prosent av de over 767 000 ambulanseoppdragene i 2019. Luftambulansen tar en stadig større andel av de totale utgiftene til ambulansetjenester og la i 2019 beslag på nær 20 prosent av kostnadene samtidig som de utførte under 2,5 prosent av oppdragene. Dette skjer selv om bilambulansene håndterte nesten hele økningen på over 40 000 oppdrag fra 2017 til 2019. I det samme tidsrommet har antallet bilambulanser blitt redusert.

Sentraliseringen som medlemmene våre advarer mot, viser seg også tydelig i offisiell statistikk. For hvert år som går er ambulansen sjeldnere den første nødetaten som kommer til en ulykke. For brann- og redningstjenesten er det motsatt, og i Nordland har det nærmest blitt normen at brannvesenet er første til en ulykke.

I 2016 var brann- og redningstjenesten første blålysinstans ved ulykker i 43 % av tilfellene, mens ambulansen kom først i 28 % av tilfellene. Tall fra 2019 viser at responstiden til ambulansen dessverre svekkes. Brannvesenet var i 2019 først ved 50 % av alle ulykkene, mens ambulansen kom først til kun ved 23 % av alle ulykkene i Nordland.

I tillegg ser vi at brann- og redningsetaten i stadig større grad brukes til rene helseoppdrag. I Nordland har denne typen oppdrag økt med 86 % mellom 2016 og 2019. Fra 91 oppdrag i 2016 til 170 i 2019. Dette er ikke unikt for Nordland. På landsbasis har oppdragsmengden økt fra 5407 helseoppdrag i 2016 til 6747 oppdrag i 2019. Dette mener Fagforbundet er svært urovekkende.

Fagforbundet mener det er åpenbart at denne utviklingen ikke kan fortsette. Nå må bilambulansetjenesten prioriteres.

Fagforbundet krever mer ressurser til denne delen av ambulansetjenesten.

Kommentarer til denne saken