Milliardsubsidiert miljøversting

Kronikk: Dagfinn Danielsen, sivilingeniør

Etter å ha sett Aktuell debatt for noen uker siden kan jeg ikke annet enn undres over de manglende kunnskapene politikere og miljøorganisasjoner har omkring energi.

I det følgende vil jeg illustrere subsidiegalskapen for elbiler og hvorfor elbiler rent fysisk ikke kan bli annet enn miljøverstinger med høyt utslipp av CO2. Å flytte en masse krever arbeid/energi og skal vi flytte en masse som er dobbelt så stor som en annen masse kreves det dobbelt så mye energi. Dette i henhold til de fysiske lovene og er udiskutabelt.

Elbilen Tesla, som ble diskutert, veier i henhold til Wikipedia 2.160 kilo. Dette er opp mot dobbelt så mye som av en vanlig femseters familiebil. I henhold til de fysiske lovene vil det derfor kreves dobbelt så mye energi for å flytte denne elbilen sammenlignet med for eksempel en VW Golf på 1.100 kilo. Med andre ord vil elbilen Tesla medføre utslipp av dobbelt så mye CO2 som en normal familiebil for å forflytte seg over samme avstand, bare på grunn av sin doble vekt.

En elbil går på strøm og bilene skal i henhold til politikere og miljøvernorganisasjonene ikke slippe ut CO2. Forferdelig feil. Strøm er kun en måte å transportere energi på, og denne energien må produseres og pr. i dag blir mesteparten av denne energien produsert i fossile kraftverk, kraftverk som drives av brenning av olje og kull.

Så må vi huske at batterier i seg selv ikke produserer energi, men kun kan lagre energi. Batteriene i elbilen kan således sammenlignes med en tom bensintank. Som kjent finnes det ingen evighetsmaskin og grunnen til dette er enkel. I alle prosesser der vi omvandler energi, taper vi energi, og vi taper så mye som 5 til 10 prosent av energien i hvert ledd i en prosess. I en bensin-/dieseldrevet bil sitter motoren som produserer kraften i bilen, og veien er kort for å få frem energien til hjulene. Tapet av energi blir dermed lite, 5 til 7 prosent.

Elbilen er skrekkeksemplet på det motsatte.

Her produseres energien i kraftverk som ligger 1.000 til 2.000 kilometer unna. Her bruker man først olje for å grave frem kull. Denne brenner man for å varme opp vann til damp som man i neste omgang sender gjennom en dampturbin. Turbinen driver en generator. For å sende energien videre til bilen setter man inn en transformator for å ta opp spenningen til 5.0 000-800.000 V for i noen grad begrense energitapet i overføringsledningene.

Før energien kommer til bilen må den gjennom en ny transformator for å ta ned spenningen igjen til 240 V. Deretter må man ta ned spenningen via en ny transformator til batterispenningen samt sette inn en likeretter for å kunne lade batteriene i elbilen. Endelig må man sende strømmen fra batteriene til elektromotorene i bilen og i hvert av disse 11 leddene taper man energi, man taper lett 50 prosent av den energien vi produserte!

Med sin doble vekt (tunge batterier) og det energitapet vi har med å få frem energien fra kraftverket til bilen, ser vi at vi har et reelt energiforbruk for en elbil som er mer enn dobbelt så høyt som for en tilsvarende stor bensindrevet bil. Det vi oppnår med vår subsidierte elbil er at vi mer enn dobler miljøpåvirkningen og CO2-utslippet ved først produksjon av den tyngre bilen (i tillegg til bruk av mye tungmetall) og at vi slipper ut CO2en for driften nede i Europa i stedet for i Norge.

Det vi gjør med elbiler er tilsvarende det hundene gjør, vi skiter i naboens hage med den forskjellen at i stedet for å legge fra oss en liten lort i vår hage, legger vi fra oss en reell haug med møkk hos naboen.

Hvordan våre rødgrønne politikere, Venstre og miljøorganisasjonene kan forsvare å bruke milliarder av kroner i subsidier på elbilen er en gåte og jeg undrer om svaret er personlig vinning. Jeg kan i alle fall ikke se en eneste grunn til at vi skal fortsette å subsidiere elbilister som tidligere statsminister Jens Stoltenberg, som venstrepolitiker Abid Raja og Bellona-sjef Frederic Hauge og andre med opp til en million kroner hver for at de skal kunne fortsette å forurense.

Premieringen av disse miljøverstingene bør i alle fall umiddelbart stoppes. Og til Frp og Høyre som nå lager neste års budsjett: Kutt alle subsidier til elbilene og bruk de fem subsidiemilliardene som frigjøres til noe fornuftig.

Avslutningsvis må jeg påpeke at mine kommentarer gjelder elbiler og ikke hybridbiler som faktisk har mye fornuftig med seg.

  • Kronikkforfatteren er sivilingeniør fra Bodø, og har tidligere vært teknisk sjef i Widerøe. Han skriver her som privatperson.