Onsdag ble Joe Biden innsatt som USAs 46. president. Han tok øyeblikkelig fatt, og utferdiget i løpet av de første timene en rekke presidentdekreter som snur om på USAs politikk under Trump.

En rekke av disse har klare utenrikspolitiske implikasjoner, men Bidens samlede utenrikspolitikk blir ikke presentert før i februar. USAs interne problem er så enorme, at ha naturlig nok er nødt til å ta fatt på dem først.

Likevel vet vi nok om hans utenrikspolitiske tankegang til allerede nå å ha en viss oversikt over hva som kommer. USA må igjen ta en ledende internasjonal rolle, sa Biden allerede i 2019, og det betyr ny fokus på allianser med tradisjonelle partnere, og økt vekt på internasjonalt samarbeid.

Dette vil ha stor betydning for Norge, hvis viktigste allierte er og vil være USA. Ikke minst vil det kunne påvirke utviklingen her i Nord-Norge og i forsvarshovedstaden Bodø.

Som sentral del av både Natos flanke og front vil utviklingen av USAs forhold til Russland være av særlig betydning. Men også Natos videre rolle, og Kinas økende innflytelse i Arktis vil påvirkes av de strategier Biden legger framover.

Så til de som mener det blir vel mye amerikansk valg i norske medier; dette er noe av årsaken.

Biden har dårlig tid. Ifølge hans sikkerhetspolitiske rådgiver Jake Sullivan er strategien å «handle raskt og modig». Tidsrammen er ikke de to første årene, men de fem første månedene.

Det betyr ikke at effekten nødvendigvis blir så store på kort sikt. Slik Trumps isolasjonistiske linje heller ikke har rukket å påføre Nato noen stor skade ennå.

Det handler mer om de langsiktige effektene av en amerikansk alenegang som Biden nå stopper, og reverserer. Det er både positivt for kampen mot klimaendringene og en styrking av demokratiske allianser som Nato.

Noe av det mest bekymringsfulle med Trump var hans tendens til å foretrekke diktatorer foran demokratisk valgte politikere, særlig hans nesegruse beundring for Putin.

Sett fra norsk siden var det plutselig relevant å spørre hva Trump ville forsvare i en mulig konflikt; Norges og Natos interesser, eller vår mektige nabos.

Nå hold kongressen Trump i sjakk, så selve politikken blir neppe endret vesentlig her – inkludert kravet om at Norge må øke sitt forsvarsbudsjett – men også retorikken betyr noe for internasjonale forbindelser.

Biden vil utvilsomt også videreføre den harde linjen overfor Kina. Det er nødvendig. Kina er et diktatur som ønsker å styrke sin posisjon, også i våre nærområder.

Mye gjenstår ennå, men alt tyder på at Bidens agenda vil gagne Norge mer enn Trumps, så det er grunn til jubel også her hjemme.