Gå til sidens hovedinnhold

Bibelen er en placebo

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra de tidligste tider har magikere og profeter hevdet at Verden (Jorden) ville gå til grunne ved ild; en illusjon som både jøde- og kristendommen var rask til å "adoptere". Det Zoroaster og Zend-Avesta lærte, ble et av de viktigste dogmer. Men den første ødeleggelsen av kloden, var den famøse "syndfloden" som Jahve fikk i stand, og som skulle drukne hele menneskeheten, med unntak av åtte utvalgte individer- Som kjent slo ikke gudens plan an, idet den nyfødte menneskehet ikke ble noe bedre enn den første. Hvor "menneskelig" guden var, ser man av beskrivelsen at han "angret" på å ha skapt mennesket (!). Historisk sett har verden vært befolket av alskens typer beboere, og alle former for overgrep innbyrdes har pågått siden Homo sapiens´opprinnelse. Som reaksjon på dette, har så religionene funnet ut raffinerte straffemetoder mot "synden", og samstundes pekt på at Jorden og dens beboere ville bli rammet av "Guds hevn", men - nota bene - de gudstroende ville unnslippe.

Blar man tilbake i tidens gulnede annaler, finner man tallrike historier om tider da Dommedagen ville inntreffe, og disse begivenheter er blitt varslet via årstall og datoer, hungersnød og pest, kometer, solformørkelser, "nye" stjerner, jordskjelv og vulkanutbrudd, etc. De gamle utsagn er blitt fornyet gjennom evangelister som Russel, Miller og White og senere og mer sofistikerte forkynnere som Graham etc. Felles for dem alle, var at de tok feil. og er at "Dommedag" har latt vente på seg. Selv Jesu løfte om snarlig gjenkomst, synes å være temmelig gått ut på dato. Det er to tusen år siden at han stod og lovet noen av disiplene at de ikke skulle smake døden.

Torgils Gundersen anbefaler å lese Bibelen som trøst i en vanskelig tid. Vanskelige tider har menneskeheten alltid opplevd; noen har overkommet inntil siste stund, som naturlig er, andre har bukket under for overgrep, for hunger, for naturkatastrofer ... At en gud skal gripe inn og "la sitt rike komme med Jesus", som herr Gundersen reklamerer for, er kun en fattig trøst for den enfoldig godtroende, hvis kjenneskap til Bibelen ligger på nederste trinn av gnosis. Å lete efter trøst i Bibelen, er ikke noe "godt råd", selv om det føles slik for den som ikke forstår dens grumsede innhold, men godtar den bokstavelig- Egentlig er Bibelen et surrogat for den reelle scientia, da dens innhold er en falsifikasjon. I realiteten er det så, at hver gang man forstår noe, blir religionen mindre sannsynlig, og troen på Bibelen avtar proporsjonalt med ens økende kunnskap ... Og for å si med Johann Wolfgang von Goethe: "Tro er ikke begynnelsen, men slutten på all visdom!"

Kommentarer til denne saken