Gå til sidens hovedinnhold

Bevar Innsatsteamet

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

​​​​​​​​​Etter flere år uten at Bodø har hatt et kommunalt foreldreutvalg (KFUB) ble det i fjor opprettet et nytt styre i KFUB.  Noen av oppgavene til foreldreutvalget er blant annet å fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen samt være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø. KFUB har siden oppstarten i fjor arbeidet med å finne ut hvordan vi kan jobbe for å ivareta disse oppgavene. En ting som står klart for oss etter siste budsjettarbeid i Bodø er at vi er avhengige av at politikere og administrasjon gir oss nødvendig informasjon og inviterer oss inn som høringsinstans for at våre oppgaver skal kunne ivaretas. Det siste budsjettet som nå er lagt fram berører i høyeste grad våre barns oppvekst- og læringsmiljø uten at KFUB har vært med i disse prosessene.

Vedrørende budsjettet som nå er lagt fram reagerer KFUB sterkt på at Innsatsteamet er vedtatt nedlagt. Innsatsteamet har spesialkompetanse på elever som har store vansker i skolen og Innsatsteamet gjør en uvurderlig innsats overfor både den enkelte eleven, hele klasser, lærere/ assistenter og foreldre. Det er ikke å vente at lærere, pedagogiske rådgivere eller helsesøstre kan bidra inn mot disse elevene på samme måte som det Innsatsteamet kan. De elevene som trenger denne hjelpen mest er kanskje ikke så mange, men i et forebyggingsperspektiv er det kanskje her det er mest å hente. Senere utgifter knyttet til mennesker som i tidlig alder har mislyktes i skolen vil i mange tilfeller langt overstige de utgiftene vi i dag har knyttet til Innsatsteamet. Det er flott at det satses på rådgivere og mobbeombud, men de vil jo ikke nødvendigvis kunne hjelpe de elevene som Innsatsteamet, med sin særegne kompetanse, bidrar overfor. Fra vårt ståsted frarådes det på det sterkeste å legge ned denne tjenesten.

Vi ber om at vedtaket om å legge ned Innsatsteamet reverseres samt at vi ber om at KFUB framover blir en naturlig og selvfølgelig høringsinstans i kommunen vedr. saker som omhandler våre barns oppvekst- og læringsmiljø.

Kommentarer til denne saken