På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger er nasjonale prognoser knyttet til behov for bosetningsplasser i 2020 blitt redusert.

– Prognosen for antallet er nå redusert fra 5.120 til 3.600 flyktninger for inneværende år. I tillegg er prognosene for antallet enslige mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 140 til 90 personer, skriver IMDI i et brev til Fauske kommune.

Færre enn 15

Fauske kommune er tidligere anmodet om å bosette 15 flyktninger i 2020.

Men på grunn av endringer i behovet for bosetningsplasser for flyktninger i år må anmodningen justeres.

– For å imøtekomme et betydelig lavere behov for bosetningsplasser i år, anmoder vi nå Fauske kommune om å bosette til sammen 10 flyktninger i 2020, poengterer de.

De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 3.600 flyktninger i Norge, inkludert 90 enslige mindreårige. Prognosene baserer seg på antallet asylsøkere som er ventet å komme til Norge; andel av disse som blir innvilget oppholdstillatelse og antallet overføringsflyktninger Stortinget vedtar å bosette.

Usikre prognoser

Både antallet asylsøkere som kommer til Norge og antallet overføringsflyktninger som kan hentes direkte fra kriseområder har blitt vesentlig redusert på grunn av internasjonale reiserestriksjoner.

– Vi vil også orientere om at anmodning om bosetting av flyktninger i 2021 sendes ut i løpet av oktober i år. Prognosene for bosettingsbehovet 2021 er svært usikre og ligger per i dag cirka et sted mellom 2000 og 5000 flyktninger for hele landet, skriver IMDI avslutningsvis.