De siste tre-fire årene har det utviklet seg et unikt samarbeid mellom russen og en mengde etater og frivillige, deriblant Bodø Røde Kors nattevandring.

I en pressemelding signert leder Jan-Martin Follesø Sellevold og nestleder Torstein Rasmussen, ønsker Bodø Røde Kors nattevandring å berømme årets russekull fra de to videregående skolene i Bodø, Bodø og Bodin VGs.

– Konfliktnivået var til tider høyt

Tidligere var det minimal regulering av russecampene. Men campene har eksistert i alle år, om det var i Geitvågen på 90-tallet, Rensåsparken på tidlig 2000-tallet eller i Mørkvedbukta de siste årene.

Nattevandrere dukket opp i russecampen for første gang for 6 år siden. Da var det tre Røde Korsere som gjorde vårt beste for å holde spenningen lavest mulig noen få kvelder. Konfliktnivået var til tider høyt, som oftest årsaket av ikke-russ som ville delta. Politiet hadde nok vesentlig flere utrykninger til russecampen på den tiden, skriver Follesø Sellevold og Rasmussen.

Økt kontroll og bedre sikkerhet

Nå er russecampen regulert på en helt annen måte, noe bl.a. Bodø kommune nå krever. Området russen får leie av kommunen er inngjerdet og foreldre/voksenrepresentanter har ansvar for adgangskontroll og vakthold. Det er fastsatte åpningstider og vaktene har ansvar for å sjekke bussene og vognene før de låses av ved stenging.

Bussene og vognene står permanent i campen i russetiden. Det er toaletter på området, salg av pølser til selvkost, gratis vann, ørepropper, kondomer m.m. Noen tusen dugnadstimer stiller foreldrene opp med disse 17 maikveldene- og nettene.

Les også: Fortviler etter hærverk på russebussen: - Det er utrolig idiotisk og patetisk

Mange dugnadstimer

Bodø Røde Kors stiller med nattevandrere i helgene og de største festnettene. Pr. nå, søndag 12. mai har vi brukt 180 dugnadstimer i området rundt campen. Vi går i skogen og veiene rundt campen med førstehjelpsutstyr, pledd og vann. Vi bistår med det vi kan som voksne med litt ekstra fokus på førstehjelp og psykososial førstehjelp. I tillegg stiller hjelpekorpset med sanitetsvakter natt til 1. og natt til 17. mai.

Ro, trygghet og hard festing

Stemningen som nå er blant russen kan nesten ikke beskrives. Det er en kombinasjon av ro, trygghet og hard festing. Konfliktnivået er tilnærmet fraværende. 

– Bodø Røde Kors nattevandring ønsker å berømme årets russekull fra Bodø og Bodin videregående skole med det som, til nå, vi vil karakterisere som den mest siviliserte russetiden vi har vært med på disse årene, selv om feststemningen er helt på nivå med tidligere år. Vi merker spesielt omsorgen russen har for hverandre og tilliten de har til oss fra Røde Kors nattevandrere og til foreldrevaktene. Vi vet at de kontakter oss når de trenger bistand, og de vet at de kan stole på oss, skriver Follesø Sellevold og Rasmussen.