Ber om fengsel for overgrepstiltalt kvinne: - Det er ikke handlingen vi skal straffe

Aktor var klar på at kvinnen skulle dømmes for begge tiltalepunkter, mens forsvaret ber om delvis frifinnelse.