(Halden Arbeiderblad) – Det brukes et seksualisert og vulgært språk i samtalene på Tellonym. Deretter blir det delt på Snapchat-kontoene til elever.

Det sier kommunalsjef Kent-Arne Andreassen for undervisning og oppvekst til Halden Arbeiderblad.

Alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på dette og har valgt å involvere forebyggende avdeling hos politiet i Halden. Politiet har startet en undersøkelsessak og bistår kommunen i oppfølging både rundt de som blir krenket og de som krenker, fortsetter kommunalsjefen.

Gjelder alle

Torsdag 17. januar ble det send ut et skriv som legges på hjemmesidene til skolene og på kommunens kommunikasjonsflater.

Skolene kan også bruke skrivet til å sende til hjemmet til barn og unge fra 4. til 10. trinn. Kommunen oppfordrer til å slette appen fra barna og ungdommene etter det som er avdekket.

I appen Tellonym opereres det anonymt. Navn og kontaktinfo fra avsender er skjult.

Kommunen mener den brukes aktivt på fritida. De sitter på «screenshots» fra anonyme samtaler i Tellonym, som igjen er linket videre og delt på Snap-storyen til elever. Elever forteller at det brukes to Snapchat-kontoer. En konto som deles med familie, og en bruker som er forbeholdt venner og bekjente.

– Vi ser at dette gjelder barne- og ungdomsskoler i hele Halden. Vi har sett lignende ting med andre apper tidligere. Det er viktig at alle foreldre blir gjort oppmerksom på denne appen, som barn ikke bør bruke. Det er viktig at de tar sin del av ansvaret, snakker med barnet sitt. Da også om hvordan man skal oppføre seg på nett, sier Kent-Arne Andreassen.

Han fortsetter: – Det er ikke greit å si stygge ting om andre, selv om man er anonym. Det er heller ikke greit å dele stygge ting som andre først har publisert. Det er mobbing og det ser både skolen, kommunen og politiet alvorlig på, sier Andreassen.

Samarbeid

Kommunalsjefen tror ikke det å legge ned et forbud mot mobiltelefon i skoletida er veien å gå for å løse denne mobbingen og sjikanen.

– Vi tror på samarbeid mellom skole og hjem. Samarbeid mellom skolene og foreldrene er den rette veien å gå. Vi oppfordrer også foreldre til å følge med på hva barna holder på med på nett, sier han.

Ikke bare i Halden

Tellonym er en mobil-app som kan brukes til å stille og svare på spørsmål anonymt. Halden kommune er altså kjent med at denne brukes til mobbing ved alle byens skoler og derfor oppfordres foreldre til å sørge for at appen slettes fra barns telefoner.

Det er ikke kun i Halden dette skjer. Minst sju andre kommuner her i landet ber foreldre og barn om å slette appen etter at barn og unge har meldt fra om mobbing.

I følge TV2 hadde denne appen 13 millioner brukere på verdensbasis. Tallet skriver seg tilbake til oktober 2018.