I dag var jeg rusletur på moloen, og da oppdaget jeg til min overraskelse at der var kommet 4 benker langs moloen – Hurra -Flott – Takk Bodø kommune. Benker langs uteplassene betyr svært mye for oss som har forlatt ungdomstiden. Jeg går ofte turer på kirkegårdene fordi her er mange benker som ikke står så langt fra hverandre. Skulle gjerne ha gått turer «i marka», men her er det ikke satt ut benker, eller er det det? Pga dårlig mobilitet har jeg ikke vært «i marka» på flere år. Er det satt ut benker mellom Turisthytta og Svartvatnet? og mellom Maskinisten og Vågøyvatnet/Kretjønna?