En rekke tillitsvalgte har denne uken sendt en bekymringsmelding til samtlige avdelingsledere ved sykehusene i Nord-Norge.

I brevet skriver de tillitsvalgte at de er svært bekymret for bemanningen generelt og spesielt med tanke på sommerferieavviklingen i år.

Det skriver NRK Nordland.

- Pandemien har gjort at svært mange sykepleiere som har stått i en belastende arbeidssituasjon over tid nå må fortsette å levere en ekstrainnsats for å opprettholde forsvarlige helsetjenester over sommeren, heter det i brevet. Overtid, omdisponeringer og lange vakter nevnes i brevet.

- Frustrasjonen og resignasjonen fra våre medlemmer er stor, og vi har fått flere henvendelser om sykepleiere som ønsker å skifte yrke. Det kan vi ikke leve med, med en så stor og utfordrende mangel det er på sykepleierkompetanse i forveien, heter det i brevet.

Johnny Jensen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Nordlandssykehuset, sier til NRK at det er flere som har sykemeldt seg denne våren.

- Det kan følge av en ny og krevende turnushverdag de ikke var forberedt på, sier Jensen.

Nå mener Jensen at sykepleierne burde få gå i vanlig turnus igjen fram til det eventuelt kommer ny koronasmitte.

- Dette er et maraton, og deltakerne vet ikke hvor lenge de skal løpe. Dette vil jo gjøre dem helt utslitte før det virkelig blir nye behov, sier han til NRK.

Liss Eberg, HR-sjef ved Nordlandssykehuset, sier til NRK at de skjønner det er vanskelig med en uforutsigbar hverdag. Hun peker på at sykehuset er pålagt fra myndighetene å opprettholde beredskapen.

- Det krever en større bemanning ved visse avdelinger, og dette er kilden til de mange omplasseringene. Ved enkelte enheter er det satt opp ekstra arbeidshelg i sommer. Dette medfører allikevel ikke økt arbeidstid, sier Eberg.