Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for sviktende konkurranse

Hva har Nye Bodø rådhus, Mørkvedbukta skole og barnehage, Spektrum konkurransebasseng og Bodøsjøen skole til felles?

For abonnenter

Jo, kun to eller færre aktører meldte seg på i kampen om totalentreprise eller største delentreprise da anbudene ble lyst ut.

- Blir vanskelig

Fra tidligere år er ikke opplysningene like lett tilgjengelige, derfor har det ikke lyktes AN å bringe tall på hvor mange kommunen har hatt å velge i ved større byggeprosjekter flere år tilbake i tid.

- Før 2015 ble anbud levert på papir, og protokoller ført på papir. Det er ikke nødvendigvis slik at alle dokumenter tilknyttet en anbudsprosess betraktes som arkivverdig materiale, forklarer Kai Haakon Kristensen, som har vært leder for Utbyggingskontoret til Bodø kommune siden april i fjor.

Uansett; utviklingen ser ut til å gå i retning færre tilbydere. Og det er en utvikling som bekymrer.

- Absolutt. Det blir vanskelig å få til god konkurranse. Vi har eksempler på at når det bare er en tilbyder, så risikerer man å få feil priser, sier Kristensen.

Satt på vent

Til hvert av prosjektene Bygarasje vest, Tverlandet skole og Aspåsen skole mottok kommunen tre anbud. Det går fram av en oversikt som Utbyggingskontoret har laget, på forespørsel fra AN.

Disse tre ble ferdigstilt i 2019 og 2020.

I år har framdriften i flere større og mindre prosjekter blitt satt på vent, som følge av tilbud langt over vedtatte kostnadsrammer. Best kjent er nok utvidelsen av Bodøsjøen skole.

Her var kostnadsramme satt til 50 millioner kroner. På grunnarbeidet fikk kommunen fire tilbud. Enkon ga lavest pris, som var eneste tildelingskriterium. Kontrakt på knappe 3,5 millioner kroner ble inngått og arbeid igangsatt.

Men da anbudsfrist for totalentreprise på flytting og bygging gikk ut, hadde kun én aktør levert tilbud. Og da befant man seg 20 millioner kroner over vedtatt ramme.

Kommunen valgte da å avlyse anbudskonkurransen. Ny konkurranse er varslet over jul.

Fra 3,5 til 13 mill.

Også utbedringer ved Salten Krematorium har blitt satt på vent, grunnet vesentlig høyere kostnader enn forutsett. Til Bodø spektrums konkurransebasseng-prosjekt aksepterte bystyret å øke rammen.

- Det er vanskeligere å få inn tilbud. De tilbudene vi får er priset veldig høyt, og vi ser at det er en unormal prisutvikling i markedet, sier Kristensen om utfordringene som kommunen nå opplever.

Når de og andre i bransjen gjør estimater, forholder de seg gjerne til Norsk prisbok. Den gir oversikt over priser som gjelder for det sentrale Østlandet, og så har man påslag for andre deler av landet.

- «Bodøtillegget» har pleid å ligge på 20 prosent. Nå stemmer det ikke lenger, konstaterer Kristensen.

Det er ikke bare på større prosjekter man merker at markedssituasjonen har endret seg.

I forbindelse med en mindre renovering ved Kjerringøy skole nylig, skal kommunen ha vurdert jobben til 3,5 millioner kroner, men mottatt kun ett tilbud – på 13 millioner kroner.

- Fulle ordrebøker

Situasjonen er utfordrende. På spørsmål om årsak, peker Kristensen på flere ting som spiller inn:

1) - Effekten av pandemien er at det er vanskelig å få tak i arbeidsfolk.

Dette har tett sammenheng med strenge innreiseregler.

2) - Materialprisene har gått av hengslene.

3) - På tross av dette er vår betraktning at det er full aktivitet i bransjen. At folk har gode ordrereserver. Har du blokka di full, så regner du ikke på en ny jobb. Det må vi forholde oss til, sier kontorlederen.

At de som faktisk leverer tilbud, priser seg høyt er til en viss grad forståelig, dersom de egentlig ikke har kapasitet og må belage seg på overtid og kostbar innleie for å kunne levere, poengterer han.

Vurderer alternativer

Ikke desto mindre blir det viktig for kommunen å analysere markedet, når prosjekter skal utføres.

- Vi kan for eksempel vurdere egne krav til tid i kontraktene. Det er ikke gitt at det er fornuftig med streng framdriftsplan, sier Kristensen.

Han peker på mer bruk av samspillsentrepriser, som en aktuell vei å gå. Med en slik organisering er entreprenør gjerne med på et tidlig tidspunkt i planleggingsstadiet, og det kan åpnes for byggetid tilpasset entreprenørens kapasitet.

- Så kommunens innbyggere, for eksempel foreldre som venter på skoleutbygging, må forberede seg på at ting kan ta mye lenger tid?

- Det er en naturlig konsekvens. Før har vi tatt beslutninger i et velfungerende marked. Nå er vi nødt til å vurdere dette i større grad. Hvis ikke setter vi i gang prosjekter vi ikke har råd til.

Bes senke takten

Den andre retningen Kristensen antyder, er økt bruk av delte entrepriser (utførelsesentrepriser).

Han påpeker at Utbyggingskontoret, med sine normalt ni prosjektledere, er den største byggherre-organisasjonen i Bodø, og i stand til å håndtere prosjekteringsansvar selv. Ved å gjøre mer bruk av denne kompetansen, kan man unngå risikopåslaget entreprenørene skal ha ved totalentrepriser.

Rådmannen ordla seg slik, da temaet var oppe i formannskapet like før ferien: «Denne situasjonen utfordrer kommunens investeringsprosjekter. Slik markedssituasjonen er nå, kan en regne med økte kostnader langt ut over hva som er avsatt i investeringsbudsjettet ved å realisere prosjektene».

Det ble også pekt på at kommunen, som stor aktør i byggemarkedet, selv bidrar til økt etterspørsel.

I saken, som skal opp for bystyret 9. september, anbefaler derfor rådmannen politikerne å vurdere investeringstakt i de kommunale prosjektene – med mål å gjennomføre prosjektene over lengre tid.

- Bør ha minst to-tre

Silje Grimseth Ullebust er partner i Advokatfirmaet Grette AS, og spesialist innen offentlige anskaffelser.

På ANs spørsmål knyttet til antall tilbydere, sier hun at det er vanskelig å svare konkret, fordi hun ikke kjenner så godt til entreprise/byggeprosjekt-markedet i Bodø eller de konkurranser det vises til.

- Generelt ønsker man minimum to-tre tilbyderne for å sikre konkurranse, og anskaffelsesregelverket inneholder regler om at det er adgang til å avlyse konkurransen dersom det kun er én tilbyder.

- Hva som er markedspris, forsvarlig budsjett, vanlig antall tilbydere, og bakgrunnen for eventuell manglende konkurranse varierer mye. Det er derfor vanskelig å svare generelt på det, skriver Ullebust i en e-post til AN.

Kommentarer til denne saken