Fadesen om festen i Nordland Arbeiderparti i Bodø har fått Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran til å gå kanossagang i alle kanaler, og nærmest satt ny rekord i beklagelser.

Det er nok mer ryggmargsrefleks og følelser i uttalelsene til herr Skjæran enn fakta. Selvoppfatningen til nestformannen, om hva som er nødvendig avbikt, er som en lekk ballong; den trenger stadig tilførsel av bekreftende helium fra de andre festdeltakerne, samt fra Støre og partiet sentralt, og kan når som helst sprekke av selv det minste nålestikk.

For mange av oss framstår kombinasjonen, hodeløs brudd på koronareglene og antall unnskyldninger fra festdeltakerne, som politisk spagat. Dessuten er det brudd på partireglene. De sentrale regler i Arbeiderpartiet tilsier at partiarrangementer bør være alkoholfrie. Vin til mat aksepteres nok, men slett ikke planlagt og skjult fest midt i pandemien.

En markant stemme i debatten herom er Bjørnar Olsen, tidligere representant for Arbeiderpartiet, både som fylkesleder og stortingsrepresentant. Han stiller det betimelige spørsmålet om Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet kan leve med de negative konsekvensene dette vil få for den politiske debatten om pandemien, valgkampen og stortingsvalget til høsten. Hans svar er et ubetinget nei. Dessuten stiller han spørsmålet om de kan fortsette med en nestleder som kommer til å koste partiet 3-6% mindre oppslutning ved det kommende stortingsvalget.

At festdeltakerne håper på at denne politiske spagaten ikke vil få følger for det kommende valget, må vel være på linje med å tro på Åndenes makt. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at velgerne vil koble disse to sakene, brudd både på smittevernregler og partiregler når både byen og landet er nedstengt.

Når vi nå får vite at saken er henlagt av politiet, får man uvilkårlig den kjetterske tanken,- Gud forby, at det som mangler i denne farsen, er at en av de glade guttene hadde vært smittet av korona og så smittet de andre. Det hadde vært litt svung over.

Ledelsen i Nordland Arbeiderparti kan tydeligvis sin Alexandre Dumas roman om «De tre musketerer.» Disse brave menn hadde et valgspråk; «En for alle. Alle for en.»

I den forbindelse kan vi lese at disse festløvene holder fire festdeltakere hemmelige, med begrunnelsen; «vi ville ta støyten.» Hva er det for slags vås? Sist dette skjedde, at noen tok på seg skylden for andres gjerninger, hvis jeg husker min barnelærdom rett, var en kar nedi Midtøsten for ca. 2000 år siden. Han spikret de opp på et trekors.