Laksetrappene i øvre del av Beiarelva skal utbedres. Det kan bety mer laks i elva.

Fylkesmannen og Mattilsynet har gitt Beiarelva SA lov til å fange 40 stamlaks fra elva.

Disse fiskene skal settes ut over Høyforsen. Det er ei strekning som i dag ikke er lakseførende.

Laksetrapper

Planen er nemlig å utbedre laksetrappene ved Trones. På den måten kan resten av Beiarelva bli lakseførende.

– Vi skal sette ut laksen ovenfor trappene slik at den selv kan finne gyteplasser. Vi har et klekkeri, men først må det tas skjellprøver av fisken slik at vi ikke setter ut feilvandret laks eller oppdrettslaks, sier styreleder Bror Hemminghytt i Beiarelva SA.

Laksetrappene i Høyforsen ble bygd i 1958. De har muligens aldri fungert.

– Det ble gjort en del dårlig arbeid med trappene. I tillegg har elva jobbet mye med dem, sier Hemminghytt.

– Vi har mast lenge for å få Statkraft og andre til å ta tak i dette. Men nå tar vi selv grep for å få det til, legger han til.

Oppvekst

Ved å sette ut laksen får de dokumentert gyte- og oppvekstforholdene i øvre del av elva.

– For å få myndighetene med på dette må vi dokumentere forholdene. De gamle dataene er fra før utbyggingen av Trollberget. Da var forholdene annerledes. Til neste år har vi også planer om å sette ut radiomerket fisk, sier Bror Hemminghytt.

Til nå er det fanget nesten 3,3 tonn laks i Beiarelva.

Det er et tall Bror Hemminghytt er fornøyd med det.

– Av dette er mellom 400 og 500 kilo tatt ut av elva. Vi er veldig fornøyd med det tallet, sier Hemminghytt.

Han har også sett færre fiskere i elva enn før, spesielt i de øvre delene.

– Fra Larsos og oppover har det vært lite fiskere. Denne tiden er den beste for fiske i de delene av elva. Vi ser at det hele tiden kommer nygått laks opp, sier styrelederen.