Varsel er sendt ut etter funn av bakterier i vann-nettet: – Vi kjenner ikke til opphavet

DEL

Kommunen har sett seg nødt til å være på den sikre siden, og har sendt ut varsel og det gjelder for hele vannverket.

– På grunn av vedvarende funn av bakterier i vann-nettet innføres det nå kokevarsel for hele Ågleinåga vannverk, varsler Beiarn kommune.

Tar det på alvor

Ingen har blitt syke, men Beiarn kommune har valgt å innføre kokevarsel for vannverket etter føre-var-prinsippet.

– Vi vil ta nye prøver flere steder i vann-nettet, og håper å kunne avgrense kokevarslet til deler av distribusjonsnettet i løpet av fredag 13. september, melder Beiarn kommune.

– Det tar dessverre lang tid å få svar ettersom prøvene må dyrkes i laboratoriet over flere dager, varsler de videre.

Funn av bakterier

I henhold til drikkevannsforskriften paragraf 23 har vannverkseier opplysningsplikt overfor abonnentene.

– Vi som vannverkseiere skal bearbeide analyseresultatene og sammenstille dem i statusrapporter eller på annen måte slik at abonnentene har lett tilgang til informasjonen, skriver kommunen.

Funnene som er gjort i vannet er på 100 milliliter (ml) koliforme bakterier. Grenseverdien ligger på 0 cfu/100 ml, det vil si at det ikke skal finnes koliforme bakterier i drikkevannet.

– Det er ikke satt noen tiltaksgrense av Folkehelseinstituttet. Dette kommer av at det må gjøres en konkret vurdering ut fra opphavet til bakteriene, melder Beiarn kommune.

– Vi kjenner ikke til opphavet, men det er ikke registrert sykdomstilfeller som kan knyttes til funnet og dermed er det ingenting som tyder på at disse bakteriene er farlige. Likevel har Folkehelseinstituttet, med hendelsene på Askøy friskt i minne rådet Beiarn kommune til å innføre kokevarsel, skriver de videre.

Om koliforme bakterier:

* Grenseverdi: bør ikke overstige 100 cfu/100 mililitet vann. Ved verdier over 100  bør årsaken undersøkes.


Det skal ikke påvises koliforme bakterier i drikkevann. Koliforme bakterier kan stamme fra tarminnhold, men kan også forekomme i råtnende plantemateriale, det vil si naturlige jordbakterier.

Disse bakteriene overlever noe lenger i naturen enn E.coli. Dersom det er mistanke om at kilden til forurensning kan være tarminnhold fra dyr eller mennesker, må vannet varmes opp til kokepunktet eller desinfiseres på annen måte før bruk. Rensing av brønn kan også være aktuelt.

(Info fra Labora.no)

Artikkeltags