Strammer inn fondet for å bygge det opp

Storglomfjordfondet har aldri delt ut så lite midler som i år.