Hvert år etter midtveisevalueringa 10. juli bestemmer fylkesmannen om det er grunnlag for å tildele Beiarelva en ekstrakvote på storlaks over 65 centimeter. For sesongen 2018 fikk vi tilsagn på å ta ut inntil 100 hannlaks.

– Vi har et sterkt ønske om en økt deltakelse fra fiskerettshavere og andre lokale innbyggere i Beiarn under laksefisket i sin lokale lakseelv. I håp om å øke dette engasjementet ble derfor hele ekstrakvoten på inntil 100 hannlaks opp til 100 centimeter tildelt grunneierne og de fastboende i bygda. 20 av laksene ble øremerket juniorer for om mulig å styrke fiskeinteressen blant ungdom, heter det i en pressemelding fra styret i Beiarelva SA.

Imidlertid ser det ut til at interessen hos de lokale fiskerne ikke er som forventet, da det etter 2 ukers fiske kun er registrert et begrenset antall avlivede storlakser.

– Styret i Beiarelva SA har derfor besluttet å åpne for at alle tilreisende også kan være med å ta ut 40 hannlaks inntil 100 centimeter. Dette tilsvarer halvdelen av den opprinnelige tildelingen. Ungdomskvoten på 20 laks berøres ikke, skriver de.

Dette fisket starter opp fra 18. august og varer ut sesongen. Det er viktig med fortløpende registrering av fangsten. Videre må det huskes på at den ene storlaksen som kan avlives, kommer i stedet for den ene av laksene på inntil 65 centimeter og ikke i tillegg. Kvoten på totalt 4 lakser opprettholdes.