I de siste tider i medier har det vært flere saker om at vi burde avlyse eksamen på grunn av pandemien vi lever i. Men skal vi avlyse den?

Når det gjelder den pandemien som vi lever under nå, så har skolen fått mange utfordringer. Vi har hatt hjemmeskole over flere perioder. En undervisning som har variert mellom digital undervisning og fysisk undervisning på skolen. Denne hverdagen har vært utfordrende for skolelever flest.

En av grunnene til at elevene vil at eksamen skal avlyses, er at de føler at de ikke har lært det de egentlig skulle. Men, det har de faktisk gjort. Selv om vi har den hverdagen som vi har nå, så mener FpU at eksamen skal gjennomføres. For med eksamen så kan det være til hjelp for noen elever som stryker i et fag, ta for eksempel norsk. Om du styrker i norsk og har norsk eksamen og består den så er faget bestått. Og med eksamen så ser vi om elevene har lært det de skulle lære igjennom årene.

Selv om vi lever under en pandemi, bør eksamen gjennomføres. Hvis det er umulig å gjøre den fysisk på skolene, må vi heller se på andre muligheter for at den skal kunne gjennomføres.

En annen ting som FpU mener, er at muntlig eksamen skal være lov til å bli filmet. Dette er til stor hjelp for om man klager på eksamen. Med skriftlig eksamen har man den faktiske besvarelsen å vurdere, men ikke når det kommer til en muntlig presentasjon. Den er det vanskeligere å klage på.

Ikke avlys eksamen, men heller avhold den! Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre den fysisk på skolen, får vi se på andre alternativer.