Byggmesterforbundet fraråder på det sterkeste å legge ned noen av byggfaglinjene i Nordland, inkludert Knut Hamsuns videregående skole.
Bygg- og anlegg er en av de store næringene i Nordland. De siste årene har det vært høy aktivitet i næringa, og det forventes at dette skal fortsette. Dessverre sliter næringa med stor mangel på fagfolk. Målinger fra NAV, viser at det mangler ca 750 fagarbeidere pr i dag, og i målinger fra NHO fremkommer det at nesten 70 % av bedriftene mangler faglært arbeidskraft.
Tømrerfaget er det største av bygg- og anleggsfagene, og det faget som har størst udekket behov for fagarbeidere. Tømrerfaget er også et av de mest komplekse fagområdene hvor det er særlig uheldig med ufaglært arbeidskraft. Det samme kan også påpekes for betongfaget.

Formidlingsandelen for lærlinger i bygg og anlegg var i 2018 på 78 % i Nordland. Det betyr i praksis at alle elever som har gjennomført et ordinært skoleløp får læreplass.

Byggmesterforbundet har forståelse for at synkende ungdomskull og derav strammere økonomi, gjør det nødvendig med noen nedskjæringer i skoletilbudet i fylket. Men det blir det helt feil å kutte i utdanningstilbudet som skal sikre nødvendig arbeidskraft til ei næring med skrikende behov for fagfolk.

Byggmesterforbundet mener skoletilbudet i større grad må dimensjonere i forhold til næringslivets behov, selv om dette i praksis kan bety at noen elever blir styrt inn på ei annen retning enn det som er førstevalget. For eksempel har næringslivet i begrenset grad behov for hundrevis av ungdommer med fordypning i idrettsfag.

Utdanningsavdelinga i Nordland Fylkeskommune etterspør flere studieforberedte ungdommer. Som bransjeforening vil vi påpeke at næringslivet ønsker seg ingeniører og fagskoleutdannede som har startet utdanningsløpet på yrkesfag, fordi dette gir en svært god faglig forståelse. Det er også en tendens til at ungdom som velger yrkesfag i større grad blir værende i landsdelen, og dette bør i seg selv være et argument for å beholde et bredt yrkesfaglig skoletilbud.

Til slutt vil vi påpeke at Hamarøy har et aktivt næringsliv med mange flinke bedrifter, både innenfor byggfag og i andre næringer. Det vil være svært uheldig for næringslivet i Nord Salten med en nedbygging av skoletilbudet.

Anne Marit Stork, Regionleder, Byggmesterforbundet Nord