Bedriften vil utvide med 50.000 kubikk sprengstein

Nordlaks Smolt AS har søkt Fylkesmannen om utvidelse av bedriftens landområde.