Hovedtillitsvalgt er dypt fortvilet over situasjonen: – 100 ansatte står i fare for å miste jobbene sine