Undertegnede, musiker og komponist, registrerer en del turbulens rundt Bodø ECC2024, et spennende kulturprosjekt som utvilsomt har et enormt potensial. Jeg kjenner ikke søknaden til Europa i detalj og skal dermed være forsiktig med å uttale meg om validiteten av å støtte en kommersiell TV-satsing på TV2, som en del av ECC2024 sine prioriteringer. Men for Bodø og Kjerringøy er dette sikkert en fin profilering.

Dialog og engasjement

Når det gjelder det kunstneriske innholdet i ECC2024 regner jeg med at det arbeides på ulike plan av kompetente medarbeidere og administrasjon med å innfri det som ligger i søknad og måldokumenter, og som skal sikre den nødvendige kvaliteten på tiltakene. Det er imidlertid avgjørende for hele ideen at det kommuniseres bedre med kulturfeltet, publikum og media. Det er uheldig at dialogen og engasjementet rundt mulighetene som ligger i dette unike prosjektet, synes å være til dels fraværende lokalt og regionalt. Her har ledergruppa en stor jobb å gjøre med å initiere eierskap og bygge nettverk som kan bidra til at ECC2024 virkelig løfter byen, regionen og landsdelen.

Koble nordnorske kulturkrefter

Som utøvende kunstner med base i Bodø og professor på UiT med Nord-Norges eneste utøvende kunstutdanning, har jeg håpet på konstruktive muligheter og reelle mandat til å påvirke retningen på det europeiske prosjektet. Tidlig i søknadsprosessen foreslo jeg på et møte i regi av ECC2024 å koble kulturkreftene i Nord-Norge sammen, i et «connecting North»-scenario, som også samsvarer med fokuset på det arktiske. Min tanke var at en slik historisk kultursatsing ville bli styrket av tunge samarbeidspartnere og at ECC2024 ved å favne bredt regionalt, også kunne bidra til å skape en nordnorsk samhørighet på kulturfeltet som er sårt tiltrengt. ECC2024 i Bodø er virkelig anledningen til å løfte perspektivet og inkludere alle gode krefter i så henseende!

Bare branding?

Dersom dette koker ned til en «branding» av Bodø som destinasjon og med internasjonale spydspiss-artister og – aktører som fasade, har dette vært til liten nytte. Da klarer vi oss bedre uten ECC2024. Den massive ressursbruken kan fort gi et kulturelt vakuum for lokale aktører i etterkant av kulturåret og bli en hemsko for utvikling her. Noe som jeg vet har skjedd andre steder i Europa etter tilsvarende prestisjeprosjekter.

Men jeg er optimist! Så derfor: «Open up» kjære ECC2024, se mot nord og la oss få del i visjonene deres. ECC2024 i Bodø har alle forutsetninger for å bli tidenes kulturelle manifestasjon i landsdelen!