Gå til sidens hovedinnhold

Bedrageriet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke lysten til tekstkritisk bibelforskning som får ham til å lese Bibelen; han gjør det på samme vis som han leser Lars Linderots Hus-Postille. Det er heller ikke bibelforskning som står som statarisk pensum i de teologiske fakultetene, skal man dømme efter kunnskapsnivået hos dagens prester. Og denne gangen er det "Lukas" som Ivar A. Markussen (IAM) reiser en panegyrisk tavle over i sin epistel, som om fyren sorterte under hans omgangskrets.

Men så enkelt er ikke saken, for forskning har vist at det såkalte evangeliet av "Lukas" (som ingen vet hvem er). er en omarbeidelse av "Markus"-evangeliet, og ikke et selvstendig verk. Ingen vet heller hvem "Markus" er, for det en signatur som Kirken har lagt til skriftet. Som i de øvrige skrifter i NT, finner man flere hos "Lukas", og ett av de særeste er Jesu agnatiske ættetavle, som består av 39 menn mellom Jesu far, Josef, og David, og videre fra David 37, helt opp til Adam, ergo 77. mens "Matteus" opererer med kun 25. Samtlige navn efter Josef er annerledes i de to tavlene (det må ha blitt mange farskapssaker!).

Enda mer komisk blir disse anetavlene, når man leser at "evangelistene" hevder at Jesus ble unnfanget ved en ånd (og ikke biologisk ved en mann). At "Markus" ikke nevner noe om verken jomfrufødselen i Betlehem eller Jesu avstamning fra David, er også pussig. Og "Lukas" sier at Jesus ble født på den tid da Quirinius holdt folketelling, men den fant sted i år 6 v.t. "Matteus" forteller at barnet ble født i kong Herodes´ regjeringstid, men han døde år 4 f.v.t. "Lukas" motsier seg selv idet han fastslår at Johannes og Jesus ble unnfanget med 6 mnd intervall i Herodes´tid, men like fullt under folketellingen i år 6 v.t.

Her blir man konfrontert med et evangelisk mirakel - nemlig et ti-årig svangerskap. Slik kan NT plukkes i stykker, for det inneholder hundretalls inkonsekvenser; noen skyldes opprinnelige tekster, andre Kirkens manipuleringer. "Juleevangeliet", slik det står utbrodert i NT, fx, finnes ikke i noen originaltekster; det er et kirkelig produkt.

Kommentarer til denne saken