Ta roret jenter: - De fleste småbåter styres av menn