Fremover: Et av mannskapet om bord i malmskipet KLS Santiago ble innbrakt av politiet lørdag 12. november etter en melding om et basketak. Mannen skal ha slått en av de andre i mannskapet med et glass, og påførte vedkommende et mindre kutt i hodet.

Som følge av voldshendelsen ble mannen ilagt et forelegg utstedt av Politimesteren i Nordland på 10.000 kroner for øvd vold mot en annen person.

Forelegget resulterte også i at UDI utviste mannen fra Norge i fem år, og at han må forlate Schegenområdet umiddelbart. Grunnlaget for utvisningen er at UDI kan utvise utledninger som ikke har oppholdstillatelse når der det er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff.

Som følge av vedtaket fra UDI ble mannen satt i land da skipet seilte videre, og ble deretter sendt hjem til Filippinene.

Den 14. november satte KLS Santiago kursen fra Narvik til Saudi Arabia, ifølge MarineTraffic.