Først vil jeg si takk for at noen i en redaksjon ser alvoret i at barnevernet ikke gjør sine saker slik de kunne gjort (Stein Sneves kommentar «I stedet for å ta ansvar skyver barnevernet skylda over på døde barn»). Det er trist at man skal lese om særdeles uhyggelige historier med et offentlig organ kommunalt/ fylkeskommunalt/ statlig og der disse kjøper tjenester hos. Men man må vel bare erkjenne at det finnes mennesker som ikke alltid har gode hensikter selv etter en endt utdannelse som søker seg til en jobb der slike kan utøve en viss makt som er svært uheldig for dem som ved tvang blir plassert hos slike mennesker. Når man vet at der også i private innleide hjem i sammenhengen også foregår uhyggelige ting som er straffbare, og det går lang tid før dette blir reagert på, og i noen tilfeller aldri, og da tenker jeg spesielt på seksuelle overgrep og andre typer overgrep som ikke anmeldes, fordi at den som eventuelt så dette ikke har vitner med seg som kan si hva som har skjedd. Da kan man si at uansett hvor høyt i et system man befinner seg, så tror enkelte at man skal kunne gå fri.

Norge har fått flere dommer mot seg i Strasbourg, men tydeligvis så tar de ikke dette på alvor. Dette er ikke bare trist, men hvem tør å ta bladet fra munnen og skrike ut: Dette kan ikke tolereres! Det forlanges nå umiddelbart en gransking! Det er trist at det finnes mennesker som i klartekst har sagt fra om hva man mener om «tilstanden», men disse blir kraftig motarbeidet, fordi sannheten IKKE skal frem.

Selv tvangsadopsjoner har vært gjenstand for kritikk fra EMK uten at Norge tar disse alvorlig nok. Dette brukes i altfor stor grad, og barna blir da frarøvet alt av arverett etter biologisk familie ikke bare mamma og pappa, men også besteforeldre som kanskje ønsket å tilgodese et eller flere barnebarn. Flere slike adopsjoner får infertile goder fra, dette har faktisk fremkommet under rettsbehandlinger i barnevernssaker. Selv om jeg kjenner til noen slike, så utdyper man ikke hvem dette handler om selv om man i årrekker har prøvd å hjelpe den biologiske siden som tilhører barnet. Altså da påstår jeg at da er barn «til salgs», gjerne da til «høystbydende»!