Leste et innlegg av Anne Godding i AN. 7.sep.23 Jeg har ingen kjennskap til barnevernet i Fauske, men jeg har mange års erfaring med spesialpedagoger og lese opplæring i skolen.

Min erfaring på området er at det var så viktigere å holde en udugelig spesialpedagog i arbeid, at de gjerne kunne ødelegge en frisk grei elev.

Skriftlig dokumentasjon til skole og ledelse ble ikke likt, så jeg ble til slutt anbefalt av rektor å komme å prate personlig.

Her får jeg vite følgende. Denne spesialpedagogen hadde så store personlige problem at vedkommende ikke mestra en vanlig klasse. Så skulle en frisk kjekk gutt ofres.

Jeg ble så paff at jeg klarte ikke å svare. Heldigvis hadde det vært så mye skriving at det ble skifting av lærer og eleven berga seg.

Så til dagens sak. Fin utdannelse betyr ikke at du duger i en jobb som barnevernskonsulent. Målet må være at barn, mor og far kan prate sammen og ha det bra. Ikke det enkleste å få til. Å ta barn bort fra hjemmet må være den siste utvei. Hvis dette skjer ofte er det mye som tyder på at det er noen udugelig arbeidere inne i barnevernet. Er det noen som har slutta i barnevernet i det siste? Hvis ikke kan det finnes en skadegjører der.

En god barnevernskonsulenter ville kunne se foreldrenes gode og sterke sider og støtte dem.

Tilbake til skolen. Det var også «dårlige» lærere på skolen, men hvis en var villig til å samarbeide kunne en få det beste resultat.