Etterlyser forutsigbar drift av barnevernet

Politikerne mener det er viktig å   sikre at at barnevernstjenesten i Bodø, med leder Arve Rolandsen, har forutsigbar drift.

Politikerne mener det er viktig å sikre at at barnevernstjenesten i Bodø, med leder Arve Rolandsen, har forutsigbar drift.

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen mener at barnevernstjenesten i Bodø kan klare seg med de ressursene de har i dag.

DEL

Politikerne vil ha belyst finansieringen av tjenesten.

– Barn som er kommet i en livssituasjon for det er nødvendig med hjelp fra barnevernet har behov for stabilitet og trygghet omkring sine liv. Bystyret mener det er viktig å sikre en forutsigbar drift av barnevernstjenesten i Bodø kommune, sier oppvekst- og kulturkomiteen. I deres innstilling til bystyret ber de rådmannen om en sak som belyser finansieringen av barnevernstjenesten. Saken skal behandles av bystyret 28. mars.

I faresonen

Barnevernet i Bodø hadde mange fristbrudd og var i mange år innenfor «rødt lys»-området med lange ventelister og manglende oppfølging av barn i fosterhjem. Sykefraværet var skyhøyt, oppe i 18 prosent, mot dagens 9 prosent.

Nå har tjenesten beveget seg til «gult lys»-området, heter det i innstillingen fra rådmannen. Det betyr at tjenesten fortsatt er i faresonen for store avvik.

Pr. februar 2019 er barnevernet inne i en ny utfordrende periode med økning i antall fristbrudd, påpeker rådmannen. Det kommer som et resultat av en uheldig konsentrasjon av sykefravær og opphopning av mange klienter over lengre tid.

Merforbruk

Budsjettet for 2018 var på 93 millioner kroner, men barnevernet hadde et overforbruk på vel 13 millioner kroner.

I sin kommunegruppe ligger Bodø i det øverste sjiktet når det gjelder ressurser brukt til barnevernet.

Ifølge rådmannen har barnevernstjenesten vist at det er mulig å nå en drift innenfor de myndighetskrav tjenesten er pålagt. Rådmannen mener at utfordringene tjenesten har i dag er midlertidige og at kostnadsnivået for 2018 er det forventede kostnadsnivået også framover.

Les mer: Politikerne i Bodø hørte ikke på barnevernslederen: – Merkelig og uforståelig

  – Styrket utekontakt gir ikke færre barnevernssaker

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken